Werkmethode

Voortrekkersrol beeldend kunstenaars in gebiedsontwikkeling

Verborgen Landschap zet in op een fundamenteel andere methode met betrekking tot o.a. gebiedsontwikkeling: het innovatieve vermogen van beeldend kunstenaars nemen wij namelijk als uitgangspunt voor ontwikkelingen. Als geen andere professionele groep zijn kunstenaars immers in staat om betekenissen los te weken waardoor waarnemen weer fris wordt en nieuwe betekenissen kunnen ontstaan. Daarmee leveren ze ons een instrumentarium waarmee we kunnen komen tot een andere waardering van de wereld, van onze omgeving, onze eigen plaats daarin en tot plekken die een betekenis hebben.