Landschapspark ingrepen

Geen Landschapspark zonder ingrepen. Voor deze 'toevoegingen' op de scheidslijn beeldende kunst en (landschaps-) architectuur, willen we opdrachten uitzetten in samenwerking met marktpartijen zoals Volkshuisvesting.

Belvedère

Eén van de ingrepen die wij voor ons zien is een Belvedère. Een icoon gesitueerd aan de Schelmseweg die bezoekers verleidt het 21e eeuwse landschapspark te betreden en waarvanuit men over stad en Veluwe kan kijken en de unieke ligging van Arnhem kan ervaren.

Tevens vormt deze uitkijktoren een landmark dat het begin van het Landschapspark markeert en daarmee wil zeggen; “hier begint de Veluwe”. Met het Nederlands Openluchtmuseum en Burgers’ Zoo iets verderop wordt zo de Veluwe als attractie en bestemming dichterbij de stad gelegd. 

^ Naar boven

Rustpunt: Rob Voerman

Verborgen Landschap wil in het ‘vergeten bos’ graag een rustpunt met kleine tentoonstellingsruimte realiseren, gebaseerd op kapelletjes zoals men die in Frankrijk en Duitsland langs binnenwegen aantreft: een intieme pleisterplaats voor fietsers en wandelaars die tevens een kleine expositieruimte en een bibliotheekje omvat. Verborgen Landschap vroeg beeldend kunstenaar Rob Voerman hiervoor een ontwerp te maken.

Landmark: fiets-voet-brug

Eén van de belangrijkste hindernissen die de bezoeker op zijn tocht richting de (Hoge) Veluwe tegenkomt is de A12. Sinds 1942 doorsnijdt deze snelweg de bossen, lanen en landgoederen die ooit Arnhem met haar achterland verbonden waardoor er nu geen aantrekkelijke verbinding is voor wandelaars, fietsers en ruiters. Het herstel van één van de monumentale eikenlanen in het Landschapspark kan hier in verandering brengen. Om deze historische verbinding te herstellen, is een burg over de snelweg noodzakelijk. In plaats van een ‘recht-toe-recht-aan’ brug vormt een iconisch bouwwerk, een landmark, de ontbrekende schakel tussen Arnhem en de Veluwe.

Observatorium (www.observatorium.org) heeft hiervoor een fantastisch ontwerp gemaakt waarmee Arnhem in één grote klap op de kaart staat en de noordrand van Arnhem wordt ontsloten. Hierover zijn wij in gesprek met Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en gemeente Arnhem.

^ Naar boven

Hangar

Ten noorden van Buitenplaats Koningsweg bevindt zich één van de drie overgebleven Duitse vliegtuighangars uit WOII. Voor deze, als boerderij vermomde, hangar heeft kunstenaar Atelier de Lyon een plan gemaakt. Het kenmerkende van een vliegtuighangar is dat deze ook leeg kan zijn. In het voorstel van Atelier de Lyon wordt de Kaltehalle buiten het toeristenseizoen gebruikt voor de stalling van een twintigtal bijzonder vormgegeven trekkershutten. De vormgeving van de trekkershutten is geïnspireerd op vliegtuigarchitectuur en iedere ‘cabin’ biedt onderdak aan twee personen. In het voorjaar worden de ‘cabins’ naar buiten gereden zodat de hangar tijdens het seizoen onderdak kan bieden aan verschillende invullingen zoals een tijdelijk restaurant, filmvoorstellingen, theater- en dansproducties. Het ontwerp van de Lyon geeft aan wat er aan kansen ligt.