A.I.R: Verkenners

Cahier Jeroen van Westen & Jan de Graaf

Over Jeroen van Westen & Jan de Graaf

Jeroen van Westen werkt als beeldend kunstenaar vanuit de gedachte dat het landschap leesbaar is. Hij onderzoekt, vaak in opdracht, landschappelijke veranderingen en probeert de mechanismes die daaraan ten grondslag liggen inzichtelijk te maken. Verborgen Landschap sluit daarom direct aan bij Jeroens kunstpraktijk. Tijdens het project werkte de kunstenaar nauw samen met ingenieur Jan de Graaf. Jeroen: “In onze gezamenlijke zoektocht ziet Jan zich als de secondant die de varianten van de bevindingen naspeurt en in bewerkte versie teruggeeft aan mij. In de praktijk betekent dit dat ik meer het veldwerk gedaan heb en Jan meer het zoekwerk in de literatuur en in gesprekken met anderen die we aan onze grenzen tegenkwamen.”

Download PDF

Download Cahier Jeroen van Westen & Jan de Graaf als PDF