Platform Beeldende Kunst Arnhem

St. Verborgen Landschap is lid van het platform Beeldende Kunst Arnhem (BKA). In BKA zijn alle Arnhemse professionele beeldende kunst organisaties verenigd: van ArtEZ, Plaatsmaken en Museum Arnhem, tot Circa...Dit, Nachtkerk, Suze May Sho, Motel Spatie en galeries.

BKA wil de aandacht voor beeldende kunst vergroten bij publiek en bedrijfsleven. BKA organiseert daartoe projecten zoals een kunstfietsroute, een project dat kunstenaars aan bedrijfsleven koppelt (B Hungry & get fed) en een gezamenlijke website. BKA is ondergebracht bij Plaatsmaken.

Zie www.beeldendekunstarnhem.nl 

^ Naar boven