Landschapspark werkmethode

Voortrekkersrol beeldend kunstenaars in gebiedsontwikkeling

Met de ontwikkeling van een Landschapspark aan de noordrand van Arnhem, zet Verborgen Landschap in op een fundamenteel andere methode van gebiedsontwikkeling: het innovatieve vermogen van beeldend kunstenaars nemen wij namelijk als uitgangspunt voor de ontwikkeling. Als geen andere professionele groep zijn kunstenaars immers in staat om betekenissen los te weken waardoor waarnemen weer fris wordt en nieuwe betekenissen kunnen ontstaan. Daarmee leveren ze ons een instrumentarium waarmee we kunnen komen tot een andere waardering van de wereld, van onze omgeving, onze eigen plaats daarin en tot plekken die een betekenis hebben. Voor het landschapspark betekent dit dat zij historische en landschappelijke waarden in het gebied ontsluiten en transformeren naar de huidige tijd middels o.a. voorstellen en installaties waardoor het perspectief op het gebied verandert.